SE Yuhor 1

Tok gradnje: Studije izvodljivosti

SE Yuhor 1

N/A

Naziv Klijenta : Yuhor Delta Holding

Snaga Elektrane : 1mW

Na krovu

1mW

Preporučene elektrane

SE NLB 1

Furnex, Trbušani – Čačak

SE Fun & Fit 1

Pacom 1, Čačak

SE Mioni 1

SE Metkomerc 1

SE Yuhor 1