SE Konkav Konveks 1

SE Tis 1

SE Tis 2

SE Mivex 1

SE Move 1

SE Isak 1

 • Naziv klijenta: Konkav Konveks
 • Lokacija sistema: Dobanovci
 • Pozicija panela: Na krovu
 • Snaga elektrane:1.117,2 kWp
 • Naziv klijenta: Tis d.o.o.
 • Lokacija sistema: Ivanjica
 • Pozicija panela: Na krovu
 • Snaga elektrane: 446,88 kWp
 • Naziv klijenta: Tis d.o.o.
 • Lokacija sistema: Ivanjica
 • Pozicija panela: Na krovu
 • Snaga elektrane: 190kWp
 • Naziv klijenta: Mivex d.o.o.
 • Lokacija sistema: Čačak
 • Pozicija panela: Na krovu
 • Snaga elektrane: 159,6 kWp
 • Naziv klijenta: Move d.o.o.
 • Lokacija sistema: Gornji Milanovac
 • Pozicija panela: Na krovu
 • Snaga elektrane: 167,58 kWp
 • Naziv klijenta: Isak d.o.o.
 • Lokacija sistema: Arilje
 • Pozicija panela: Na krovu
 • Snaga elektrane: 207,48 kWp

Naše Usluge

Pored projektovanja i izgradnje solarnih elektrana naš tim pruža čitav niz dodatnih usluga klijentima.

Solarne
Elektrane

Saznajte više o elektranama koje gradimo.

Podrška za
SSE

Software za upravljanje solarnim elektranama 

Razvojni
projekti

Saznajte više o našim razvojnim projektima

Konsalting

Posvećeni razvoju održivih i profitabilnih rešenja za naše klijente

0 +
REFERENCI
0 + MWp
PROJEKTOVANO / IZGRAĐENO
SOLARNIH ELEKTRANA
0 +
GODINA
POSTOJANJA

ZAKORAČITE U BUDUĆNOST
UZ OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE

Uštedite novac i zaštitite životnu sredinu.

Ideja o pretvaranju sunčeve energije u upotrebljivu električnu energiju iz fotonaponskih ćelija promenila je naš svet. Fotonaponski sistemi predstavljaju najperspektivniji oblik obnovljivih izvora energije.

Key4s tim kao vaš partner će omogućiti da prelaskom na obnovljive izvore energije napravite odgovoran korak u razvoju poslovanja, obezbedite energetsku nezavisnost i povećati nivo društvene i poslovne odgovornosti.

INVESTIRAJTE

Investirajte u solarnu elektranu i uštedite.

Sunčevi zraci predstavljaju najveći i najčistiji izvor energije.

Prednosti solarne elektrane

1) Ekološki:  doprinosi smanjenju CO2 emisije u vazduh, povoljno utiče na smanjenje efekta klimatskih promena, nema štetnih dejstava po životnu sredinu.

2) Ekonomski: povraćaj investicije u roku od 3-5 godina, proizvodnja elektirčne energije za sopstvene potrebe, prodaja viškova, energetska stabilnost.

SERTIFIKATI

U našem poslovanju primenjujemo strategiju održivog razvoja i kontinualnog unapređenja u skladu sa nacionalnim i međunarodnim standardima.

Kao svedočanstvo ove posvećenosti, Key4s je dobio potvrdu relevantnih sertifikacionih tela da su naši sistemi upravljanja, proizvodi, usluge i procesi u skladu sa važećim propisima, kao i nacionalnim i međunarodnim standardima.

NAŠI PARTNERI