SE NLB 1

Tok gradnje: Studije izvodljivosti

SE NLB 1

Beograd

Naziv klijenta: Komercijalna banka Beograd

Lokacija sistema: Beograd

Pozicija panela: Na krovu

Snaga elektrane: 178,98kWp

Tip sistema: On Grid

 

Na krovu

178,98kWp

Preporučene elektrane

SE NLB 1

Furnex, Trbušani – Čačak

SE Fun & Fit 1

Pacom 1, Čačak

SE Mioni 1

SE Metkomerc 1

SE Yuhor 1