NLB, Beograd

NLB, Beograd

Naziv klijenta: Komercijalna banka Beograd

Lokacija sistema: Beograd

Pozicija panela: Na krovu

Snaga elektrane: 160,00 kW / 178,98 kWp

Tip sistema: On Grid

Broj panela: 471

Tip invertera: Fronius

Na krovu

178,98kWp

Preporučene elektrane

Informatika, Beograd

Aqua 1, Jagodina

Aqua 2, Jagodina

Packsol, Plandište

Ajdača, Trbušani

Nordic, Guča

Dragoslav Stojković 1, Smederevo