Ehom Auto, Beograd

Ehom Auto, Beograd

Naziv klijenta: Ehom Auto d.o.o.

Lokacija sistema: Beograd

Pozicija panela: Na krovu

Snaga elektrane: 45,00 kW / 53,20 kWp

Tip sistema: On Grid

Broj panela: 140

Tip invertera: Fronius

Na krovu

45,00 kW / 53,20 kWp

Preporučene elektrane

Euro Line, Knić

Božilović 1, Svilajnac

Eurobar 2, Obrenovac

Eurobar 1, Obrenovac

Ciglana Univerzum, Aranđelovac

Đurđevdan 2, Aranđelovac

Đurđevdan 1, Aranđelovac