SE Teniski tereni “DJ”

MSE DULEJ OVANOVIC TENISKI TERENI

SE Teniski tereni “DJ”

Gornji Milanovac

Naziv klijenta: Teniski tereni “Dule Jovanović”

Lokacija sistema: Gornji Milanovac

Pozicija panela: Na krovu

Snaga elektrane: 6,84 kWp

Tip sistema: On Grid

Broj panela:

Tip invertera:

MSE na krovu

6,84 kWp

Preporučene elektrane

Radix 1

Laki Plus 1

Resor d.o.o. 1

Konkav Konveks 1

BMD Arilje 1

Tis d.o.o. 1

NJS Group d.o.o.