SE Braća Marić 1 i 2

Tok gradnje: U procesu

SE Braća Marić 1 i 2

Čačak

Naziv klijenta: PR Braća Marić

Lokacija sistema: Čačak

Pozicija panela: Na krovu

Snaga elektrane:  111,72 kWp

Tip sistema: On Grid

Broj panela: 294

Tip invertera: Fronius

Na krovu

111,72kWp

Preporučene elektrane

SE NLB 1

Furnex, Trbušani – Čačak

SE Fun & Fit 1

Pacom 1, Čačak

SE Mioni 1

SE Metkomerc 1

SE Yuhor 1