Sanatex

Sanatex solarana elektrana na krovu, On Grid. Snaga elektrane: 111,72kWp. Broj solarnih panela je 294. Tip invertera Fronius.

Sanatex

Sjenica

Naziv klijenta: Sanatex d.o.o. Sjenica

Lokacija sistema: Sjenica

Pozicija panela: Na krovu

Snaga elektrane: 111,72kWp

Tip sistema: On Grid

Broj panela: 294

Tip invertera: Fronius

Na krovu

111,72kWp

Preporučene elektrane

SE Pejkom 4 U Procesu Izgradnje

SE Pejkom 3 U Procesu Izgradnje

SE Pejkom 2 U Procesu Izgradnje

SE Pejkom 1

Modena Line 1

Ari Fruct 1

Sanatex