Resor 3, Gadžin Han

Resor 3, Gadžin Han

Naziv klijenta: Resor d.o.o.

Lokacija sistema: Gadžin Han

Pozicija panela: Na krovu

Snaga elektrane: 350,00 kW / 391,02 kWp

Tip sistema: On Grid

Broj panela: 1029

Tip invertera: Fronius

Na krovu

50,00 kW / 391,02 kWp

Preporučene elektrane

Euro Line, Knić

Božilović 1, Svilajnac

Eurobar 2, Obrenovac

Eurobar 1, Obrenovac

Ciglana Univerzum, Aranđelovac

Đurđevdan 2, Aranđelovac

Đurđevdan 1, Aranđelovac