Mivex 1, Čačak

Mivex 1, Čačak

Naziv klijenta: Mivex d.o.o.

Lokacija sistema: Čačak

Pozicija panela: Na krovu

Snaga elektrane:  150,00 kW / 167,58 kWp

Tip sistema: On Grid

Broj panela: 441

Tip invertera: Fronius

MSE na krovu

150,00 kW / 167,58 kWp

Preporučene elektrane

Informatika, Beograd

Aqua 1, Jagodina

Aqua 2, Jagodina

Packsol, Plandište

Ajdača, Trbušani

Nordic, Guča

Dragoslav Stojković 1, Smederevo