IP 34, Kragujevac

IP 34, Kragujevac

Naziv klijenta: IP 34 d.o.o

Lokacija sistema: Drača, Kragujevac

Pozicija panela: Na krovu

Snaga elektrane: 8,00 kW / 9,24 kWp

Tip sistema: On Grid

Broj panela: 24

Tip invertera: Fronius

Na krovu

8,00 kW / 9,24 kWp

Preporučene elektrane

Informatika, Beograd

Aqua 1, Jagodina

Aqua 2, Jagodina

Packsol, Plandište

Ajdača, Trbušani

Nordic, Guča

Dragoslav Stojković 1, Smederevo