SE IP 34

MSE IP34 KG

SE IP 34

Kragujevac

Naziv klijenta: IP 34

Lokacija sistema: Kragujevac

Pozicija panela: Na krovu

Snaga elektrane: 9,24 kWp

Tip sistema: On Grid

Broj panela:

Tip invertera:

MSE na krovu

9,24 kWp

Preporučene elektrane

Radix 1

Laki Plus 1

Resor d.o.o. 1

Konkav Konveks 1

BMD Arilje 1

Tis d.o.o. 1

NJS Group d.o.o.