SE Brnvara Kalimanići

Brvnara Kalimanići Gornji Milanovac

SE Brnvara Kalimanići

Gornji Milanovac

Naziv klijenta: Brnvara Kalimanići

Lokacija sistema: Gornji Milanovac

Pozicija panela: Na krovu

Snaga elektrane: 3,8 kWp

Tip sistema: On Grid

Broj panela:

Tip invertera:

MSE na krovu

3,8 kWp

Preporučene elektrane

Radix 1

Laki Plus 1

Resor d.o.o. 1

Konkav Konveks 1

BMD Arilje 1

Tis d.o.o. 1

NJS Group d.o.o.