Avis 1, Kragujevac

Avis 1, Kragujevac

Naziv klijenta: Avis d.o.o.

Lokacija sistema: Kragujevac

Pozicija panela: Na krovu

Snaga elektrane: 47,00kW / 53,20 kWp

Tip sistema: On Grid

Broj panela: 140

Tip invertera: Fronius

Na krovu

47,00kW / 53,20 kWp

Preporučene elektrane

Informatika, Beograd

Aqua 1, Jagodina

Aqua 2, Jagodina

Packsol, Plandište

Ajdača, Trbušani

Nordic, Guča

Dragoslav Stojković 1, Smederevo