Izaberite stranicu

Ukoliko bi želeli da postavite solarnu elektranu u okviru vašeg domaćinstva ili vašeg preduzeća (na krovu objekta ili zemlji) sa opcijom zadovoljenja sopstvenih potreba i prodaje viškova ili proizvodnje isključivo za prodaju, potrebo je da prođete kroz postupak zvaničnog priključenja elektrane na elektro energetsku mrežu. Izazova na nivou lokalnih distribucija i samouprava će biti, ali sama procedura je jasno definisana i bićemo vam na raspolaganju tokom celog procesa priključenja, ako se odlučite za nas kao partnersku firmu koja će vam ponuditi konkretno tehničko rešenje i dati ponudu. Procedura kroz koju morate proći uz podršku sa naše strane, kao izvođača radova za koga ste se odlučili je sledeća i sastoji se od četiri faze:

Faza I – Ishodovanje uslova za projektovanje i priključenje,
Faza II – Ishodovanje dozvola za izgradnju,
Faza III – Izgradnja i priključenje,
Faza IV – Ostvarivanje statusa proizvođača iz OIE.

Ispunjenjem procedure ostvarujete mogućnost da prodajete električnu energiju na tržištu ako ste pravno lice, dok fizička lica vlasnici solarnih elektrana mogu da ostvare ovo pravo kroz pravnu formu udruživanja u zadruge. Naš tim stručnjaka će vam u fazi ugovaranja dati detaljne analize i proračune isplativosti investicije izgradnje solarne elektrane u zavisnosti od modela investiranja za koji se odlučite.