Izaberite stranicu

NAŠI RAZVOJNI PROJEKTI

Lunjevica 1 Gornji Milanovac

Projektovana MSE na zemlji 500 kWp

14. Srpski festivala svetske muzike Gornji Milanovac April 2022.

Sponzorstvo i pomoć u ogranizaciji

PG Key4s Lunjevica

Jul 2022.

PG Key4s Lunjevica

12. jun 2022.

14. Srpski festivala svetske muzike Gornji Milanovac April 2022.

Sponzorstvo i pomoć u ogranizaciji

PG Key4s Lunjevica

12. jun 2022.

Zahvalnica Key4s

Za učešće u pripremi i realizaciji festivala „SERBIA WORLD MUSIC FESTIVAL 2022“

Lunjevica 1 Gornji Milanovac

Projektovana MSE na zemlji 500 kWp

PG Key4s Lunjevica

Jul 2022.

PG Key4s Lunjevica

12. jun 2022.

PG Key4s Lunjevica

12. jun 2022.

Zahvalnica Key4s

Za učešće u pripremi i realizaciji festivala „SERBIA WORLD MUSIC FESTIVAL 2022“

14. Srpski festivala svetske muzike Gornji Milanovac April 2022.

Sponzorstvo i pomoć u ogranizaciji

14. Srpski festivala svetske muzike Gornji Milanovac April 2022.

Sponzorstvo i pomoć u ogranizaciji

Video zapisi naših projekata